Официална среща на Международен Клуб София и ЮНЕСКО

На 4 ноември 2017 година в Париж се състоя официална среща на Международен Клуб София и ЮНЕСКО. Международен Клуб София благодари на ЮНЕСКО за усърдната работа в областта на глобалното хуманитарно сътрудничество на планетата. На 17 декември 1998 година Генералната Асамблея на ООН прие резолюция 53/202, в която се провъзгласи Петдесет и петата сесия на…