„Светът на Интелекта“ и „100 Години УНСС“

Описание на програмата: Създава се съвместна програма на „Международен Клуб София“ и УНСС основана на Глобалния Международен проект на „Клуб София“ „Светът на Интелекта“и отбелязването на 100 – годишнината на УНСС. Среща „Космос – Земя“в мирен формат на база шахмат с начална стартова точка България – София –  УНСС. Презентация ПРОГРАМА КЛУБ СОФИЯ-УНСС

Роботът София откри Webit – Бъдещето е в София

„Знам колко невероятни са природата и хората на България и в тази част на света. Прекрасно е да съм на фестивала Webit в София – дигиталната столица“, приветства от сцената роботът София хилядите гости на фестивала – Webit.Festival Europe, който се проведе на 25-27 юни 2018г. Роботът София, първият в света с гражданство откри Webit.Festival…

„Клуб София“ беше официално учреден

Официалното учредяване на „Клуб София“ се състоя на 06.07.2017 в голямата конферентна зала на УНСС. Негови учредители са Сергей Афанасьев – Световен клуб (Шотландия), проф. д-р. Динко Динков – УНСС и Югоизточно Европейско Финансово Агентство. Президент на „Клуб София“ е Сергей Афанасьев. Ректора на УНСС, проф. д-р ик. н. Стати Статев произнесе приветствено слово.