Официална среща на Международен Клуб София и ЮНЕСКО

На 4 ноември 2017 година в Париж се състоя официална среща на Международен Клуб София и ЮНЕСКО. Международен Клуб София благодари на ЮНЕСКО за усърдната работа в областта на глобалното хуманитарно сътрудничество на планетата. На 17 декември 1998 година Генералната Асамблея на ООН прие резолюция 53/202, в която се провъзгласи Петдесет и петата сесия на…

„Клуб София“ беше официално учреден

Официалното учредяване на „Клуб София“ се състоя на 06.07.2017 в голямата конферентна зала на УНСС. Негови учредители са Сергей Афанасьев – Световен клуб (Шотландия), проф. д-р. Динко Динков – УНСС и Югоизточно Европейско Финансово Агентство. Президент на „Клуб София“ е Сергей Афанасьев. Ректора на УНСС, проф. д-р ик. н. Стати Статев произнесе приветствено слово.