„Светът на Интелекта“ и „100 Години УНСС“

Описание на програмата: Създава се съвместна програма на „Международен Клуб София“ и УНСС основана на Глобалния Международен проект на „Клуб София“ „Светът на Интелекта“и отбелязването на 100 – годишнината на УНСС. Среща „Космос – Земя“в мирен формат на база шахмат с начална стартова точка България – София –  УНСС. Презентация ПРОГРАМА КЛУБ СОФИЯ-УНСС

Роботът София откри Webit – Бъдещето е в София

„Знам колко невероятни са природата и хората на България и в тази част на света. Прекрасно е да съм на фестивала Webit в София – дигиталната столица“, приветства от сцената роботът София хилядите гости на фестивала – Webit.Festival Europe, който се проведе на 25-27 юни 2018г. Роботът София, първият в света с гражданство откри Webit.Festival…

Официална среща на Международен Клуб София и ЮНЕСКО

На 4 ноември 2017 година в Париж се състоя официална среща на Международен Клуб София и ЮНЕСКО. Международен Клуб София благодари на ЮНЕСКО за усърдната работа в областта на глобалното хуманитарно сътрудничество на планетата. На 17 декември 1998 година Генералната Асамблея на ООН прие резолюция 53/202, в която се провъзгласи Петдесет и петата сесия на…