„Клуб София“ е официално учреден на 06.07.2017 г. в град София / България.

УЧРЕДИТЕЛИ:

Световен клуб (Шотландия)
Сергей Афанасьев

УНСС – София (България)     http://www.unwe.bg/
проф. д-р. Динко Динков

Югоизточна Европейска Финансова Агенция (България)
clubofsofia.org/sefa
Огнян Василев Лютаков