За постигане на мисията и целите Клубът провежда планирано и ежегодно симпозиуми, конференции, срещи и публикува доклади. Създава се платформа i-GURU за обмен на научна информация чрез интернет. Привличат се за сътрудничество световни медии и издателства. Основните научни теми и политики на клуба са:

Научни теми:
Хилядолетна трансформация на цивилизацията;
Философия на политиката;
Свещена футурология;
Научна информационна структура;
Биологично разнообразие;
Синтетична биология;
Парадоксът на С13;

Политики на Клуб София:
Глобална идентичност и алгоритми за спасението на цивилизацията;
Проблема на жизнената подкрепа на цивилизацията;
Геополитическа макроикономика;
Свещена география (позициониране на обществото във времето);
Валеология (продължава GIO – 2004);
Космически заплахи;
Океаните и тектониката на Земята (магнитно-динамична реалност).

Доклади