Венко Андонов 

Приложно програмиране и информационно осигуряване

Дирекция „Информационни Технологии“, УНСС

E-mail: E-mail: siteadmin@clubofsofia.org

 

Елица Павлова 

Уеб дизайн и поддръжка

Дирекция „Информационни Технологии“, УНСС

E-mail: siteadmin@clubofsofia.org