Огнян Василев Лютаков 

Учредител на „Клуб София“

e-mail: vice-president@clubofsofia.org

 

 

 

Проф. д-р. Динко Динков

Учредител на „Клуб София“

e-mail: vice-president@clubofsofia.org