• Обща философска стратегия за човешките същества и страните в съвременния свят;

• Проекти за глобално моделиране, които имат за цел да изградят рамка за изкуствен интелект с отворен код (като OpenCog);

• Културната стратегия за устойчиво развитие на обществото;

• Глобални въпроси;

• Хармонизиране на човека и природата;

• Алгоритми за решаване на нерешени проблеми в началото на 3-то хилядолетие.