София – столица на България.
Историята на София обхваща няколко хилядолетия от Античността до наши дни, през които градът е основен административен, индустриален, стопански, културен, транспортен, научен, университетски и политически център на своя регион в центъра на Балканския полуостров.
София е град, който се радва на исторически събития от минало и богато археологическо наследство. Възникнал на кръстовището на изключително важни пътища, свързващи Западна Европа с Мала Азия и Близкия Изток, и Балтийско с Егейско море.

София е Мъдрост.
София е Знание.
София е Наука.
София е История.
София е Вяра.
София е Надежда.
София е Любов.

Независимо от историческите превратности София не е променила и до днес своя исторически градски център.