Корените на нашия народ се търсят от 681 г. назад, която е определена като начало на българската държава. Българите са били една от главните движещи сили на историческите събития разиграли се няколко хилядолетия преди Христа, а и след това.
Древнобългарския календар е признат от всички световни специалисти за най-прецизния! Българите са познавали до съвършенство космическите цикли и движенията на планетата Земя в пространството.

Символ на „Клуб София“ розетка с пет лъча със символи на София, Мъдрост, Вяра, Надежда и Любов.