Обща философска стратегия на човешкото битие и страни в съвременния свят;

Проекти за глобално моделиране, които имат за цел да изградят рамка за изкуствен интелект с отворен код (като OpenCog);

Културната стратегия за устойчиво развитие на обществото;

Глобални проблеми;

Хармонизиране на човека и природата;

Алгоритми за разрешаване на нерешени проблеми в началото на III хилядолетието.