София - богинята на мъдростта

„Клуб София“ провежда симпозиуми, конференции, срещи и публикува доклади. Работи по изследователски и образователни програми, насочени към образоването и формиращи общественото мнение по икономически, социални и екологични въпроси.